1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die via deze website worden verzameld,
wordt geïdentificeerd als:

 • CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A. (hierbij "CEDEC")
 • Cuatro Torres Business Area (CTBA) - Torre de Cristal- Paseo de la Castellana, 259C- Planta 18 - 28046 MADRID (España)
 • T: 00 34 917 937 930
 • web@cedec.es

2. Doel

De persoonsgegevens van een gebruiker van deze website worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. Om het gebruik van de op de website ter beschikking gestelde functies mogelijk te maken en om de verzoeken van de Gebruiker aan CEDEC te kunnen afhandelen. De gegevens die met dit doel worden verwerkt, zullen worden bewaard tot het moment dat de Gebruiker zijn toestemming voor de mededeling van zijn gegevens intrekt of zijn recht op verwijdering uitoefent.
 2. De gebruiker te informeren, ook langs elektronische weg, over producten, diensten en nieuws met betrekking tot CEDEC of de andere bedrijven die deel uitmaken van de CEDEC Groep. Dit doel omvat de inschrijving op de CEDEC-nieuwsbrief.De gegevens die met dit doel worden verwerkt, worden bewaard tot het moment dat de Gebruiker zijn toestemming voor de ontvangst van deze mededelingen intrekt of zijn recht op verwijdering uitoefent.
 3. Om de gegevens van de Gebruiker te communiceren aan de bedrijven die behoren tot de CEDEC Group zodat deze bedrijven de Opdrachtgever op de hoogte kunnen houden, onder meer via elektronische weg, van producten, diensten of nieuws. De gegevens die met dit doel worden verwerkt, zullen worden bewaard tot het moment dat de Gebruiker zijn toestemming voor de mededeling van zijn gegevens intrekt of zijn recht op verwijdering uitoefent.
 4. In het geval dat de Gebruiker zijn gegevens via het onderdeel "Carrière" van deze website indient, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een database om, indien relevant, de Gebruiker een dienstverband bij CEDEC aan te bieden. Alle gegevens verzameld in "Carrière" zullen worden gedeeld met de andere bedrijven binnen de CEDEC Groep voor hetzelfde doel. De gegevens die voor dit doel worden verzameld, zullen voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden verwijderd.

3. Rechtsgrondslag

De rechtsgrond voor het uitvoeren van de gegevensverwerking die in de bovenstaande paragraaf wordt gespecificeerd, is de volgende:

 1. Uitvoering van de op de website aangeboden functies. In het geval van verzoeken van een gebruiker die geen contractuele relatie met CEDEC heeft, is de wettelijke basis de toestemming die de gebruiker geeft bij het formuleren van een verzoek waarop CEDEC kan reageren.
 2. De toestemming die de gebruiker geeft om communicatie te ontvangen.
 3. De toestemming die de Gebruiker geeft voor de communicatie van zijn gegevens.
 4. De toestemming die de gebruiker geeft voor de verwerking en communicatie van zijn gegevens.

4. Ontvangers

In overeenstemming met de bepalingen van de 3de en 4de verwerkingsdoelstelling zullen de gebruikersgegevens worden gedeeld met de bedrijven die behoren tot de CEDEC-groepen; zie www.cedec-group.com. voor meer informatie.

5. Rechten

De gebruiker kan de volgende rechten met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens uitoefenen: het recht op toegang, rectificatie of verwijdering; het recht om de verwerking te beperken; het recht op gegevensdraagbaarheid; en het recht om bezwaar te maken.

Evenzo heeft de gebruiker bij de verwerking van gebruikersgegevens waarvan de rechtmatigheid is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Om uw rechten met betrekking tot uw gegevens op deze website uit te oefenen, kunt u uw verzoek sturen naar CEDEC, Cuatro Torres Business Area (CTBA) - Torre de Cristal- Paseo de la Castellana, 259C- Planta 18 - 28046 MADRID (España), of naar het volgende e-mailadres: web@cedec.es. In ieder geval heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit, indien dit nodig wordt geacht.

6. Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten te verbeteren door het surfen van de Gebruiker op onze website te analyseren. Als u onze website blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als toestemming.

In het kader van dit Privacy- en Cookiebeleid houdt "blijven browsen" in dat u op een knop, selectievakje of link op de website klikt, inhoud van de website downloadt of scrollt.

6.1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar de computer van een gebruiker wanneer deze bepaalde websites, waaronder deze, bezoekt. Met cookies kunnen websites onder andere informatie over surfgedrag of computerapparatuur opslaan en ophalen; afhankelijk van de informatie in deze gegevens en de manier waarop de apparatuur wordt gebruikt, kunnen deze gegevens worden gebruikt om de gebruiker te identificeren.

6.2. Welke soorten cookies gebruikt deze website?

Analysecookies: deze cookies, wanneer ze door CEDEC of door derden worden verwerkt, maken het mogelijk om het aantal gebruikers te kwantificeren en zo een meting en statistische analyse van het gebruik van deze website door de bezoekers mogelijk te maken. Het surfen op deze website wordt geanalyseerd om de producten of diensten die er worden aangeboden te verbeteren.

Deze website maakt met name gebruik van de volgende analysecookies:

 • Google Analytics, een analyse-instrument dat wordt aangeboden door een derde partij, Google, Inc. in de Verenigde Staten.
 • Meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics is beschikbaar op https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

6.3. Hoe kan ik de door deze website gebruikte cookies blokkeren of verwijderen?

De Gebruiker kan de op zijn computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van zijn internetbrowser te configureren.

Als u niet wilt dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld, kunt u een opt-out browser add-on installeren. Meer informatie vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en&ref_topic=2919631

Als u niet wilt dat uw gegevens door Hotjar worden verzameld, kunt u een opt-out browser add-on installeren. Meer informatie op: https://www.hotjar.com/opt-out

 

De waarde van informatie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering.

Ontvang maandelijks artikelen en video’s in uw mailbox. Abonneer u op onze nieuwsbrief.