Planning en
Risk Management

De toekomst nu veiligstellen

We leven in een onzekere, complexe en uitdagende omgeving.

Snelle economische of persoonlijke veranderingen, ontwikkelingen in de sector en nieuwe bedrijfsmodellen zorgen voor risicosituaties in bedrijven die zich voorheen volledig veilig waanden.

In een uiterst turbulente omgeving kan één enkele strategische misstap de gang van zaken in een familiebedrijf ernstig verstoren en een crisissituatie veroorzaken. Het identificeren van risico's is niet eenvoudig, omdat ze kunnen ontstaan op allerlei vlakken, zoals operationeel of bestuursmatig. Meer in het algemeen ontstaan ze op strategisch niveau of komen ze voort uit persoonlijke situaties. De snelheid en vooruitziendheid waarmee u op deze risico's anticipeert en er actie op neemt, zijn belangrijke factoren in uw ondernemerssucces.

Wat doet CEDEC Planning en Risk Management voor u en uw bedrijf?

Bij CEDEC identificeren en beoordelen we alle mogelijke risico's en bedreigingen die de stabiliteit en winstgevendheid van uw onderneming kunnen beïnvloeden.

Dankzij omgevings- of systeemanalyses en operationele of financiële analyses zorgen wij ervoor dat uw organisatie steeds verder evolueert. Wij ontwikkelen een blauwdruk om te anticiperen op mogelijke risico's of crisissituaties en helpen deze zo te voorkomen. Vervolgens definiëren we strategieën en alternatieven en zetten we de nodige middelen in om de continuïteit van uw bedrijf en de transitie naar een veilige bedrijfsvoering te waarborgen.

Analyse

Omgeving.
Systeem.
Operationeel.
Financieel.

Preventie

Het opstellen van crisis- en preventieplannen.

Strategisch kader

Definitie van strategieën en alternatieven.

Implementatie

Implementeren van beschermende maatregelen.

Niets mag de continuïteit van het familiebedrijf schaden.

Dankzij onze jarenlange ervaring met een grote verscheidenheid aan vraagstukken binnen familiebedrijven kunnen wij u een deskundige kijk op de zaak bieden. We stellen oplossingen op maat voor om risico’s die een negatieve invloed op uw bedrijfsvoering kunnen hebben te beheersen.

Wij dragen bij aan de uitwerking en uitvoering van actieplannen die de continuïteit van uw onderneming verzekeren.

Kennis om onzekerheid te lijf te gaan. Bij CEDEC ontwikkelen we scenario's die u in staat stellen om kansen te benutten en risico's te voorkomen.

Samengevat:

  1. Eén strategische misstap kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot een crisissituatie. Om dit te voorkomen, is anticiperen de boodschap.
  2. Een grondige analyse van de omgeving stelt u in staat om te anticiperen op mogelijke risico’s en bedreigingen die de continuïteit en winstgevendheid van de onderneming negatief kunnen beïnvloeden.
  3. Het maken van een risicoanalyse en preventieplan helpt u het hoofd te bieden aan mogelijke risico’s. U zorgt zo voor een veilige toekomst van uw onderneming..

De waarde van informatie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering.

Ontvang maandelijks artikelen en video’s in uw mailbox. Abonneer u op onze nieuwsbrief.