Newsletter Nº 54
CEDEC Abril 2021
 
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
nuevos servicios

CEDEC amplia els seus serveis cap a les empreses

 
Cedec s'enorgulleix d'ampliar la seva oferta per a fer costat a les empreses familiars de forma encara més global.

Ara oferim als nostres clients recolzo en Fusions i Adquisicions. Aquestes operacions són especialment importants en el context de les empreses familiars, la supervivència i la reputació de les quals estan a vegades en joc.

Per a les empreses que volen vendre el seu negoci o a les quals volen integrar una nova empresa (capital de risc, capital desenvolupament, family office o empresa estratègica) per a accelerar el desenvolupament del seu negoci, CEDEC ofereix experiència en la gestió d'aquests problemes i la necessària sensibilitat per a tractar aquestes situacions.

També facilitem operacions de management buyout i buy-*in per a empreses que volen impulsar el seu creixement mitjançant la inclusió d'altres empreses complementàries.

A més, CEDEC intervé en Compliance per a permetre a les empreses avaluar els seus riscos, però sobretot, protegir-se de les responsabilitats que l'incompliment legislatiu pogués ocasionar-los.

Amb CEDEC Compliance, ajudem l'empresari a prevenir les amenaces mitjançant el disseny i la implantació de procediments i sistemes de control. D'aquesta manera, evitarà posar-se en risc i exposar-se a sancions per incompliments legals. Li proposem desenvolupar polítiques per a cada possible amenaça (ciberseguretat, prevenció de delictes etc.) i obtenir un certificat de conformitat (ISO o d'altres regulacions).

No dubti a contactar amb nosaltres, per a acordar una cita en la qual podran compartir amb els nostres especialistes les seves inquietuds.Consulti'ns a
questions@cedec.cat
 
 
CEDEC amplía sus servicios hacia las empresas
 
Cedec se enorgullece de ampliar su oferta para apoyar a las empresas familiares de forma aún más global.

Ahora ofrecemos a nuestros clientes apoyo en Fusiones y Adquisiciones. Estas operaciones son especialmente importantes en el contexto de las empresas familiares, cuya supervivencia y reputación están a veces en juego.

Para las empresas que quieren vender su negocio o a las que quieren integrar una nueva empresa (capital riesgo, capital desarrollo, family office o empresa estratégica) para acelerar el desarrollo de su negocio, CEDEC ofrece experiencia en la gestión de estos problemas y la necesaria sensibilidad para tratar estas situaciones.

También facilitamos operaciones de management buyout y buy-in para empresas que quieren impulsar su crecimiento mediante la inclusión de otras empresas complementarias.

Además, CEDEC interviene en Compliance para permitir a las empresas evaluar sus riesgos, pero sobre todo, protegerse de las responsabilidades que el incumplimiento legislativo pudiese ocasionarles.

Con CEDEC Compliance, ayudamos al empresario a prevenir las amenazas mediante el diseño y la implantación de procedimientos y sistemas de control. De este modo, evitará ponerse en riesgo y exponerse a sanciones por incumplimientos legales. Le proponemos desarrollar políticas para cada posible amenaza (ciberseguridad, prevención de delitos etc.) y obtener un certificado de conformidad (ISO o de otras regulaciones).

No dude en contactar con nosotros, para acordar una cita en la que podrán compartir con nuestros especialistas sus inquietudes.Consúltenos a preguntas@cedec.es

 
 

Articles
 
 
 
Què és el fons de comerç d'una empresa i com es calcula
 

Què és el fons de comerç d'una empresa i com es calcula

 
Quan es vol valorar una empresa, no sols cal tenir en compte els actius tangibles i tot allò que reflecteixen els llibres de comptabilitat. També cal tenir en consideració tot el relacionat amb aquells intangibles que aporten valor a l'empresa. El fons de comerç és aquesta diferència entre el valor comptable i el preu de mercat.
 
 
 
 
fondo
 
 
 
canvi paradigma
 

Canvi de paradigma en les pimes: una aposta per les eines digitals

 
Un dels molts canvis que ha propiciat la crisi per COVID-19 ha estat l'increment de l'ús de les eines digitals per part de tot tipus d'empreses, especialment les pimes. Tant és així que, segons un estudi realitzat per Facebook, el 68% de les pimes espanyoles preveu augmentar l'ús que fan d'aquestes eines una vegada passi la pandèmia.
 
 
 
 
canvi paradigma


Artículos

 
 
 
 
fondo comercio
 
Qué es el fondo de comercio de una empresa y cómo se calcula
 
Cuando se quiere valorar una empresa, no solo hay que tener en cuenta los activos tangibles y todo aquello que reflejan los libros de contabilidad. También hay que tener en consideración todo lo relacionado con aquellos intangibles que aportan valor a la empresa. El fondo de comercio es esa diferencia entre el valor contable y el precio de mercado. 
 
 
 
fondo comercio
 

 
 
 
 
cambio paradigma
 
Cambio de paradigma en las pymes: una apuesta por las herramientas digitales
 
Uno de los muchos cambios que ha propiciado la crisis por COVID-19 ha sido el incremento del uso de las herramientas digitales por parte de todo tipo de empresas, en especial las pymes. Tanto es así que, según un estudio realizado por Facebook, el 68 % de las pymes españolas prevé aumentar el uso que hacen de estas herramientas una vez pase la pandemia. 
 
 
 
cambio paradigma
 


Noticies
 

 
 
 
cascosol
 


CASCOSOL S.L disposa de
CEDEC BI GOLD

 

CASCOSOL S.L ara disposa d'una eina fiable i àgil per a la presa de decisions i el seguiment dels resultats obtinguts. Accessible des de qualsevol punt de la xarxa i en la línia amb el procés de digitalització global de l'empresa.

CASCOSOL S.L., porta col·laborant des de juny del 2019 amb l'empresa de consultoria estratègica CEDEC.

 
 
 
 
 
cascosol
 


Noticias

 
 
 
cascosol
 


CASCOSOL S.L dispone de
CEDEC BI GOLD

 

CASCOSOL S.L ahora dispone de una herramienta fiable y ágil para la toma de decisiones y el seguimiento de los resultados obtenidos. Accesible desde cualquier punto de la red y en la línea con el proceso de digitalización global de la empresa.
 

CASCOSOL S.L., lleva colaborando desde junio del 2019 con la empresa de consultoría estratégica CEDEC.


 
 

cascosol

 


Els nostres clients ens escriuen

Nuestros clientes nos escriben

 
 
 
 
 
 
trans refecae
JOAQUIM 

TRANSPORTS DE MERCADERIES REFRIGERADES

Valladolid (Valladolid)
TRANSPORTES REFECAE, S.L
 
Somos una empresa familiar dedicada desde hace más de 60 años al transporte refrigerado en ámbito nacional e internacional.

Estamos satisfechos con la actuación de CEDEC en nuestra empresa, analizando nuestros problemas organizativos y tomando medidas y cambios en la estructura organizativa y económica. Desde un primer momento han sido claro y precisos.

Los cambios que hemos puesto en marcha serán positivos para nuestra empresa, para su continuidad y crecimiento y que con el paso del tiempo iremos viendo de la mano de CEDEC.
 
trans refecae
 
 
 
 
 
 
cosevi
PINTURES I RECOBRIMENTS Los Palacios de Villafranca (Sevilla)

COSEVI 2002 S.L.

 
Después de la intervención, hemos contado con el seguimiento de un año, que nos ha sido de gran valor para consolidar el usado de las herramientas diseñadas para el control de las operaciones y el control económico y presupuestario.

La atención recibida tanto en las visitas, como en el seguimiento de nuestros resultados, a través de los informes de análisis que hemos recibido, han sido claves para que los cambios propuestos hayan fructificado y pasen a ser nuestra forma de dirigir la empresa.

Esperamos seguir contando con CEDEC en un futuro.
 
cosevi
 
 
La teva opinió és important per a nosaltres.
Deixa'ns un comentari
aquí
 
Tu opinión es importante para nosotros.
¡Déjanos un comentario aquí
 
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
 
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.

Manténgase al día de todas las novedades de CEDEC. Podrá conocer nuestras últimas noticias y acceder a contenidos de actualidad relevantes para super empresa.
Llegir més
 
Llegir més
 
 
 
CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca
BARCELONA
CEDEC 
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
web@cedec.cat
T: +34 933 181 515
 
Si desitja deixar de rebre la newsletter, faci clic aquí.. Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
Si desea dejar de recibir la newsletter, haga click aquí. En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí.
Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2020